CDA stelt vragen over fietsenstalling Leiden Centraal

De CDA-fractieleden Joost Bleijie en Abram Flippo hebben het College van B & W schriftelijke vragen gesteld over de in hun ogen onverkwikkelijke situatie rond de fietsenstalling aan de voorzijde van station Leiden Centraal. Een aantal jaar geleden is er aan de voorzijde van het Centraal Station in Leiden een fietsenkelder opgeleverd. Veel Leidenaren maken hier ’s morgens gebruik van alvorens ze met het openbaar vervoer naar hun werk gaan. Nu de herfst haar intrede weer gedaan heeft en er regelmatig regel valt, blijkt dat de fietsenstalling alles behalve waterdicht is. In vrijwel de gehele stalling lekt er flink wat water door het taxidek de stalling in. Daarnaast wacht bij de entree van de stalling de gebruiker een onaangename verassing. Vlak na de entree van de stalling moeten fietsers door ‘douches’ heenrijden alvorens ze bij de daadwerkelijke stallingplekken zijn. Dit ondermeer omdat de afwatering op het taxidek dan wel verstopt zit, dan wel niet goed functioneert en dus over de rand heen de fietsenstalling in lekt.

De vragen aan B & W luiden als volgt: 1. Bent u op de hoogte van het lekken van de fietsenstalling alsook het ‘doucheprobleem’ aan de voorzijde van Leiden CS?Zo ja, 2. Hoe is het mogelijk dat de stalling, nadat er veelvuldig nieuwe tegels op het taxidek zijn aangebracht, nog steeds lekt? 3. Bent u het met het CDA eens dat de huidige lekkende staat van de stalling als ook de entree van de stalling (de ‘douche’) onwenselijk is en dat er op korte termijn een afdoende oplossing gevonden moet worden voor deze problemen? Zo ja, 4. Welke maatregelen mogen we op korte termijn van u verwachten?5. Wie is er financieel verantwoordelijk voor het verhelpen van de bovenstaande problemen?

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×