Sociale diensten starten re-integratietrajecten

Op 1 december zijn in opdracht van 10 gemeenten van Holland Rijnland drie re-integratiebedrijven gestart met de uitvoering van re-integratietrajecten voor een speciale groep uitkeringsgerechtigden. Het gaat om uitkeringsgerechtigden met veelal meervoudige problemen, die hierdoor erg moeilijk aan de slag komen. Het reguliere re-integratieaanbod bleek voor deze groep onvoldoende effectief.

Om ook deze mensen een perspectief op een betaalde baan te bieden, besloten de gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Voorschoten en Teylingen de handen ineen te slaan. Dit resulteerde in de gezamenlijke inkoop van re-integratietrajecten. De gemeenten zochten naar re-integratiebureaus die ervaring hebben met deze doelgroep en een meer innovatieve werkwijze hanteren. De innovatieve werkwijze moet maatwerk bieden en bovendien aantoonbaar effectief zijn. Doordat er gezamenlijk door de gemeenten is ingekocht, ging het om een groter aantal re-integratietrajecten.

Door dit grotere volume werd het mogelijk om drie re-integratiebedrijven te contracteren. Dit betekent nog meer maatwerk voor de klant en de mogelijkheid voor de gemeenten om ervaring op te doen met drie verschillende re-integratiemethodieken. De samenwerking biedt de gemeenten de gelegenheid de kennis en ervaring op dit gebied uit te wisselen.

Vanaf 1 december startten de drie re-integratiebedrijven met de begeleiding van de eerste kandidaten. De kandidaat wordt intensief persoonlijk begeleidt met daarin activiteiten die de kandidaat letterlijk in beweging brengen, zoals sport en fitness. Het aanbod van de drie re-integratiebureaus bevat verschillende trajecten die aan de persoon worden aangepast.

Ook in de uitvoering zal deze nieuwe samenwerking tussen de sociale diensten worden voortgezet. Leiden, Katwijk en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek zullen de begeleiding van alle klanten op zich nemen.

De regio Holland Rijnland werkt namens en voor de 12 gemeenten in het gebied. Doelstelling van Holland Rijnland is de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Holland Rijnland biedt het kader waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen samenwerken om efficiencyvoordelen te behalen, overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×