Referendumkamer legt vraagstelling RijnGouwelijn voor

Gisteren heeft de referendumkamer een concept-vraagstelling voor het referendum over de RGL voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid. Volgens de referendumkamer kan de vraag het beste luiden: ‘Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn via onder andere de Lammenschansweg, de Korevaarstraat en de Breestraat?’ Bijna alle partijen zetten vraagtekens bij het noemen van deze straten. Ook wethouder Steegh vindt dat in de vraagstelling het hele tracé tussen de A4 en de A44 aan bod moet komen. Ook over de financiële kant van het referendum werden veel vragen gesteld.

Er is 895.000 euro nodig voor het referendum. Daarvan is 529.000 voor de voorbereiding van het referendum en 471.000 voor ‘open thema’s’ van het binnenstadstracé, zoals het uitwerken van de route over de Lammenschansweg en de inpassing van de sneltram in de Breestraat. Veel van dit geld is voor communicatie, want de gemeente wil niet alleen via folders, maar ook met een stemwijzer, animatie-dvd en informatiecentrum de Leidenaren informeren. De provincie zal een uitgebreide ja-campagne voeren via een provinciaal projectbureau.

De gemoederen liepen zo hoog op, dat Abraham Flippo van het CDA boos wegliep nadat hij geen vragen meer mocht stellen. Zowel Peter Bootsma van D66 als Paul Laudy van de VVD informeerde of bij het referendum over de winkeltijden eveneens 100.000 euro te verdelen valt voor belangengroeperingen. Ook vroeg Paul Laudy zich af wat de criteria zijn waaraan belangengroeperingen moeten voldoen. Het definitieve advies over de referendumvraag zal uiterlijk maandagmorgen volgen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×