Gemeente koopt grond ROC

De gemeente biedt 25,6 miljoen euro voor de ROC-locaties. Dit bedrag heeft het ROC nodig om door te kunnen gaan met de plannen voor de nieuwbouw. Gisteravond werd in de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid geconcludeerd dat de raad eigenlijk alleen maar kan instemmen met dit besluit. Deze aankoopkosten moeten gedekt worden door de grond door te verkopen aan projectontwikkelaars die daarop huizen mogen bouwen. Wethouder Witteman stelt dat de gemeente wel een risico loopt, maar dat een ‘ambitieus, maar haalbaar bouwprogramma, inclusief gebouwde parkeeroplossingen’ er voor zal zorgen dat de gemeente geen verlies leidt.

Dat bouwprogramma betekent dat op de locatie Lammenschans 340 woningen gebouwd mogen worden, waarvan 85 goedkope. Ook is 11.100 vierkante meter beschikbaar voor bedrijven. Bij de Ter Haarkade komen 110 woningen, waarvan 27 goedkope. Ook hier is ruimte voor bedrijven, namelijk 2500 vierkante meter. Aan het Galgewater komen 15 dure appartementen en bij de Dieperpoellaan 100 woningen, waarvan 25 goedkope. Er zal gebouwd worden in forse dichtheden, dus ruim 100 woningen per hectare.

Ook komt er een parkeerrestrictie. Als de projectontwikkelaars minder mogen bouwen, zal de gemeente waarschijnlijk verlies lijden op de aankoop. Diverse partijen gaven aan moeite te hebben met de gang van zaken. De raad heeft nu weinig invloed meer op de hoeveelheid woningen die op de ROC-locaties gebouwd kan worden. Als er minder gebouwd mag worden, betekent dat namelijk een financieel tekort.

Advertentie

Leiden ROC locaties


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×