Binnenplaats Academiegebouw krijgt overkapping

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan ‘Academiewijk’ om de bouw van een overkapping over de binnenplaats van het Academiegebouw aan het Rapenburg 67-73 mogelijk te maken. Deze overkapping is door de ARK en de RACM akkoord bevonden en past binnen het gemeentelijke beleid. Het College van B & W heeft dinsdag toestemming verleend.

Via een artikel 19 lid 2 WRO procedure kan vrijstelling verleend worden voor het bouwen op verblijfsgebied.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×