A4 tussen Burgerveen en Leiden wordt verbreed

Rijdswaterstaat heeft Bouwbedrijf BAM opdracht gegeven om de A4 tussen Burgerveen en Leiden te verbreden. De verbreding is opgedeeld in drie trajecten, een noordelijk deel, een middendeel en een zuidelijk deel. Met de order is een bedrag gemoeid van 300 miljoen euro. De verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden is gebaseerd op het Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden. Dit tracébesluit omvat circa 20 kilometer wegverbreding van 2×2 naar 2×3 rijstroken en de bouw of aanpassing van een groot aantal bruggen, viaducten, aquaducten en andere bouwwerken.

Het is de bedoeling dat BAM volgend jaar zomer met de verbreding begint. Het project zal eind 2010 gefaseerd opgeleverd worden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×