Samenwerking herinrichting Groenoordhallenterrein

Vandaag hebben de gemeente Leiden en Groenoord CV een samenwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe wijk op het huidige terrein van de Groenoordhallen. Het is de bedoeling dat het terrein de komende 6 jaar wordt getransformeerd in een wijk met huur- en koopwoningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen. In de nieuwe wijk zullen ongeveer 500 woningen gebouwd worden, zowel appartementen als eengezinswoningen, waarvan 20% sociale woningbouw zal zijn.

De herontwikkeling Groenoordhallenterrein maakt onderdeel uit van het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Leiden Noord, een grootschalige ontwikkelingsopgave van de gemeente Leiden. De ca. 250 eengezinswoningen in de koopsector komen in de kern van het gebied te liggen. Een groot deel van deze woningen ligt aan het water. Ongeveer 30 eengezinswoningen zijn bestemd voor starters. De ca. 250 appartementen komen aan de zuidkant van het gebied. Een deel hiervan zijn sociale huurwoningen die in portefeuille komen bij woningcorporatie Ymere. Ymere gaat deze woningen verhuren en beheren. De nieuwe woonbuurt is geschikt voor gezinnen, senioren, stellen en alleenstaanden. Daarnaast worden er ca. 2000 m2 kantoren, 3200 m2 bedrijven en 2800 m2 voorzieningen in het nieuwe gebied gerealiseerd.

De nieuwe woonwijk wordt verkeersluw, goed ontsloten en er komen routes voor langzaam verkeer. Het parkeren voor bewoners en bezoekers wordt zodanig opgelost dat voor elke woning, voorziening en bedrijf voldoende parkeergelegenheid is.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×