College buigt zich over woonwagenbeleid

Het College van B & w heeft zich vandaag gebogen over het Leids woonwagenbeleid. In het collegeprogramma 2006-2010 heeft het college de opdracht gekregen om op korte termijn voortgang te brengen in het langlopende dossier van het Trekvaartplein. Het college heeft het principebesluit genomen om te komen tot: (optie 1: … een herstructurering en gedeeltelijke deconcentratie van het Trekvaartplein. Hierbij wordt het Trekvaartplein niet op basis van aantallen, maar op basis van stedenbouwkundige kwaliteitscriteria opnieuw ingericht, zodat er een geïntegreerde, leefbare en als zodanig herkenbare woonwijk ontstaat.

Het aantal standplaatsen zal een afgeleide zijn van de kwaliteit. Aangezien niet alle huidige rechthebbende bewoners op het Trekvaartplein gehuisvest zullen kunnen worden zal tevens uitgeweken moeten worden naar Roomburg (maximaal 30 standplaatsen) en één of meerdere locaties in Leiden of de regio; ) (optie 2: … opheffing en volledige concentratie van het Trekvaartplein.

Volgens vooraf vastgestelde toewijzingscriteria zullen alle aanwezige bewoners zich moeten verspreiden over Leiden en de regio op nieuw aan te leggen woonwagencentra van maximaal 15 standplaatsen per locatie.). Dit principebesluit wordt de komende tijd uitgewerkt in een concreet projectbesluit In het verlengde hiervan zal ook gestart worden met het (nader) opstellen van woonwagenbeleid.

Leiden Trekvaartplein


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×