Luchtkwaliteit in Leiden verberterd

Veel vormen van luchtverontreiniging zijn in de afgelopen jaren sterk teruggebracht. Door de steeds schonere industrie, brandstoffen, auto’s en verwarming is de lucht die we inademen ook veel schoner geworden. Toch zijn er nog steeds stoffen, met name fijn stof en stikstofdioxide, die de gezondheid beïnvloeden. Daarom zijn er Europese normen voor vastgesteld, deze zijn voor Nederland vastgelegd in het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Het Besluit Luchtkwaliteit verplicht gemeenten om de luchtkwaliteit binnen de gemeente te onderzoeken. Net als in de voorgaande jaren, heeft ook dit jaar het onderzoek naar de luchtkwaliteit in Leiden plaatsgevonden.

Er zijn berekeningen gemaakt van de concentraties verontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide, fijn stof, koolmonoxide en benzeen. Wanneer de kwaliteitsnormen voor deze stoffen overschreden worden kan dit leiden tot gezondheidsklachten, met name aan de luchtwegen. De kwaliteit van de verschillende stoffen in de lucht moet in 2010 voldoen aan de door de Europese Unie bepaalde grenswaarde. De gemeenten die daar nu nog niet aan voldoen, moeten een plan van aanpak maken waarin vermeld wordt wat er tegen die stoffen gedaan kan worden. Ten opzichte van 2004 is de luchtkwaliteit verbeterd in 2005. De oorzaak voor deze verbetering is voor zowel stikstofdioxide als fijn stof met name gelegen in de daling van de achtergrondconcentraties (schoner wordende auto’s, industrie, verwarmingen, etc.). Op een aantal locaties worden de normen nog wel overschreden. Omdat er in voorgaande jaren ook al sprake was van normoverschrijdingen is in mei 2006 het luchtkwaliteitsplan Leiden 2005-2010 vastgesteld door de Gemeenteraad. In dit plan staan maatregelen beschreven die de luchtkwaliteit zodanig verbeteren dat in de toekomst aan de normen wordt voldaan.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×