Leiden blijft brandweerzorg voor Zoeterwoude verzorgen

De brandweer van Leiden voert sinds 1949 de brandweerzorg uit voor de gemeente Zoeterwoude. Daarbij is in de loop van de tijd een verschil ontstaan tussen de vergoeding die hiervoor ontvangen wordt en de kosten die met de uit-voering gemoeid zijn. Omdat geen overeenstemming werd bereikt met de gemeente Zoeterwoude over een verhoging van de bijdrage heeft het College op 30 juni 2006 het besluit genomen de gemeenschappelijke regeling die hier aan ten grondslag ligt op te heffen.

Nadat dit voornemen kenbaar is gemaakt heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden en zijn concrete afspraken gemaakt over een nieuwe vergoedingssystematiek. Dit heeft er toe geleid dat het eerder genomen besluit tot de opheffing van de gemeenschappelijke ingetrokken wordt en Leiden de brandweerzorg voor Zoeterwoude blijft uitvoeren. Dat heeft het College van B & W vandaagh besloten.  

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×