'Neutrale positie gemeente loopt gevaar'

“De neutrale positie van gemeente bij het RGL-referendum staat mogelijk op het spel”. Dat is de voorlopige conclusie van CDA-raadslid Abram Flippo, na uitlatingen van een ambtenaar op Sleutelstad.nl. “Wethouder Steeg heeft meerdere keren benadrukt dat de gemeente tijdens de aanloop naar het referendum over de RijnGouweLijn alleen ‘neutrale’ informatie zou verstrekken. Nu lijkt het erop dat betrokken ambtenaren op websites vóór de RGL pleiten en dat is schadelijk”, zegt Flippo.

Eerder zette Flippo vraagtekens bij de 120.000 euro die de gemeentelijke projectgroep voor de RGL krijgt voor communicatie tijdens de referendumcampagne: “Volgens de wethouder zou die projectgroep van dat geld alleen objectieve, neutrale informatie verstrekken. Dat vraagt van deze ambtenaren een bijzondere vorm van zelfontkenning. Ze hebben immers jaren enthousiast aan dit project gewerkt. Vandaar dat wij dat geld hadden willen besparen.” Dat het lastig is voor ambtenaren om een neutrale positie in te nemen, lijkt deze week bevestigd te worden op Sleutelstad.nl. Flippo: “Het lijkt erop dat een vervoerskundige van de gemeente, die betrokken is bij het RGL-project, daar een vurig pleidooi houdt voor de RGL. Als het inderdaad dezelfde persoon is, dan is dat schadelijk voor de neutraliteit van de gemeente. Niemand gelooft dan nog dat het campagnegeld aan objectieve informatie besteed wordt.” In schriftelijke vragen wil de CDA-fractie opheldering over de rol van de ambtenaar. De wethouder zal duidelijk moeten maken dat objectieve informatieverstrekking door ambtenaren die in het openbaar een heldere mening hebben, niet past bij de beloften die het college aan de gemeenteraad heeft gedaan.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×