Gemeente komt Stadsparkeerplan financieel tegemoet

Omdat verwacht wordt dat de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) tot 2010 op de huidige locatie Haagwegterrein kan blijven doorgaan met het aanbieden van betaalde parkeerplaatsen met gratis natransport naar de binnenstad, wil de gemeente dit ook mogelijk maken door de stichting financieel tegemoet te komen. Dat heeft het College van B & W vandaag besloten. Aangezien het personeelsbestand van SSL voornamelijk bestaat uit mensen die een gesubsidieerde baan hadden of hebben kan de stichting de activiteiten niet meer geheel zelfstandig bekostigen uit de parkeeropbrengsten.

De gemeente acht de activiteiten van SSL van groot economisch belang voor de (binnen-)stad en erkent dat de SSL met het aannemen van doorgaans moeilijk bemiddelbaar personeel een succesvolle invulling heeft gegeven aan gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid. Het college wil SSL hiervoor compenseren met aanvullende subsidies. Aan de raad wordt voorgesteld deze compensatie de komende jaren ten laste te brengen van het parkeerfonds.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×