Stadspartij Leiden Ontzet wil ruim baan voor sluipverkeer

De ‘knips’ in sluiproutes in het centrum van Leiden die het College van B&W wil om automobilisten te ontmoedigen om de stad in te rijden hebben een averechts effect. Dat stelt fractievoorzitter Jan Boer van de Stadspartij Leiden Ontzet. Boer wil juist ruim baan voor de auto’s in het centrum, omdat het volgens zijn partij vrijwel uitsluitend om bestemmingsverkeer gaat. Binnenstadbewoners op weg van werk naar huis. Om een betere doorstroom te krijgen en onnodige verkeersbewegingen en dito luchtvervuiling te voorkomen, wil Boer de sluiproutes juist openen. “Zo worden de routes met files ontlast,” aldus Boer die verder pleit voor de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen en het met elkaar verbinden van de rondwegen.

In allerlei bestaande maatregelen tegen de milieu- en fileproblematiek ziet Boer geen echte oplossing. “Een milieuzone voor vrachtwagens? Dat wordt weer ondernemertje pesten. Alleen de kleine ondernemer wordt daarvan de dupe. Roetfilters aanbrengen bij dieselmotoren helpt ook maar beperkt.” Ook bij het toepassen van een groene golf ziet Boer beren op de weg: “De ene golf is de andere niet. Daar moet je erg mee opletten want voor je het weet, veroorzaak je weer files op de zijwegen”. Autoloze zondagen zijn in Boer’s ogen symboolpolitiek. “Ze leveren geen wezenlijke bijdrage aan schone lucht, tenzij je 52 autoloze zondagen per jaar houdt. Alleen overleeft onze economie dat waarschijnlijk niet”.

Boer ziet wel een aantal andere maatregelen die genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit in Leiden te verbeteren. “De oorzaak ligt namelijk bij de Leidse politiek. In plaats van de doorstroming van het verkeer op peil te houden met ongelijkvloerse kruisingen en door rondwegen met elkaar te verbinden, maakt zij zich druk over een autoluwe binnenstad en bestrijdt het sluipverkeer met zogenaamde knips. Hierdoor zijn er te weinig routes om het verkeersaanbod te verwerken met alle gevolgen voor de luchtkwaliteit”.

Ook de gevolgen van het aanleggen van de RijnGouweLijn zullen volgens Boer voor de verkeersdoorstroming catastrofaal zijn. De optimisten die denken dat de Rijnland-route de Churchilllaan zal ontlasten, hebben het ook al bij het verkeerde eind. Boer: “Dit berust op een misverstand, omdat het verkeer op de Churchilllaan, en op bijna alle bekende routes met files, voor het grootste deel bestaat uit plaatselijk verkeer. Over de door het vorige bestuur gecreëerde verkeerschaos op de Haagweg en de Morsweg kan ik kort zijn; deze oplossing is om te huilen”.

Bij het openen van sluiproutes om de routes met de files te ontlasten, rekent de Stadspartij wel op de nodige weerstand van bewoners. “Het kan de leefbaarheid van hun wijk aantasten,” snapt ook Boer wel, maar hij ziet daarin geen reden om het niet te doen: “In dit verband moeten de bewoners erop gewezen worden dat zij medeveroorzakers zijn van de files en niet op een eiland wonen. Alleen straten waar hoofdzakelijk mensen wonen zonder auto moeten uiteraard worden ontzien”.

Ook in de zondagopenstelling van winkels buiten het centrum ziet de partij van Boer een kans om het autoverkeer in het centrum te ontlasten. “Nu moet men op zondag met de auto naar de binnenstad voor boodschappen”.

Tenslotte stelt Boer nog voor om de emissie-rechten van CO2-uitstoot op te kopen bij de Leidse zustersteden in de derde wereld. “Alleen beperkt dit wel hun economische ontwikkeling, maar misschien hebben die allang door dat op onze manier de wereld aan vlijt ten onder gaat”.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×