Groei Rijnlandse economie blijft opnieuw achter

2006 Was een uitstekend jaar voor het bedrijfsleven in de regio Rijnland. Dat blijkt uit de jaarlijkse Enquete Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO), waarvan de resultaten afgelopen avond in Holiday Inn werden gepresenteerd tijdens de laatste nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Rijnland. Voorzitter Pieter Meijer van de KVK Rijnland kon tevreden terugblikken op het afgelopen jaar en ook voor 2007 zijn de signalen gunstig. Opvallend is wel dat de economische groei in onze regio opnieuw achterblijft bij de rest van het land. Wethouder Filip van As (ChristenUnie, Economische Zaken) wil de resultaten van de ERBO enquete graag nader bestuderen. Wel toonde hij zich zeer gelukkig met de mooie resultaten.

De ERBO enquete meet de resultaten van het bedrijfsleven aan de hand van drie belangrijke indicatoren: omzet, export en werkgelegenheid. Alledrie laten ten opzichte van 2005 een stevige groei zien van respectievelijk 2,7%, 4,6% en 1,5%. Opvallend is wel dat zowel de landelijke als Zuidhollandse economie het weer iets beter doet dan de Rijnlandse. Naast bovengenoemde punten stemt ook de toename van de investeringen die het Rijnlandse bedrijfsleven afgelopen jaar deed de KvK zeer positief. “Er is fors meer geinvesteerd dan in 2005, een goede graadmeter voor het optimisme voor de toekomst.”

Kamer voorzitter Pieter Meijer blikte in zijn nieuwjaarsrede ook vooruit op de nieuwe situatie waar de KvK zich momenteel op voorbereid. Per 1 januari 2008 fuseert de Kamer Rijnland met die van Haaglanden. Een fusie waar men zich lang tegen verzette, omdat de schaalvergroting kan leiden tot een grotere afstand tot de ondernemers waarvoor de Kamer werkt. “Maar de Tweede Kamer heeft besloten het aantal KvK’s in Nederland terug te brengen van 21 naar 12, en als zoiets in een democratisch proces wordt besloten, moet je niet omzien in wrok. We hebben er, nadat het besluit was genomen, dan ook voor gekozen om open en onbevangen met het fusieproces te starten.” Volgens Meijer verloopt dat proces goed. Inmiddels ziet hij ook kansen in de nieuwe grotere organisatie: “Het ontwikkelen van meer specialistische kennis, meer lobbykracht en meer invloed op het gebied van beleidsadvisering”. De gevaren van de grotere organisatie, bijvoorbeeld meer bureaucratie en een grotere afstand tot de bedrijven, worden volgens Meijer ondervangen daardat de regiokantoren gehandhaafd blijven. De nieuwe organisatie heeft straks kantoren in Leiden, Lisse, Alphen, Den Haag, Zoetermeer, Naaldwijk en Delft.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×