Leiden onder preventief begrotingstoezicht gesteld

De Gemeente Leiden is onder preventief begrotingstoezicht van de Provincie Zuid-Holland gesteld. Dat komt niet als een verrassing omdat het min of meer een automatisme is dat gemeenten die een te hoog OZB-tarief in rekening brengen onder een dergelijk regime vallen. De Gemeente Leiden is een van de vier gemeenten in Nederland waarvan in de Tweede Kamer is opgemerkt dat zij problemen zullen ondervinden bij de vaststelling van de WOZ-tarieven. Destijds is door minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken de toezegging gedaan dat voor dit probleem een oplossing zal worden gevonden. Wethouder Raymond Keur is al een keer vergezeld van burgemeester Henri Lenferink bij Remkes op bezoek geweest om deze problematiek te bespreken, tot nu toe zonder het gewenste resultaat. De gemeenteraad is inmiddels per brief van het besluit van de provincie op de hoogte gesteld.     

Bij de vaststelling van de begroting 2007 is door de Gemeente Leiden uitgegaan van een OZB-tarief dat hoger is dan het wettelijk toegestane maximum tarief. Het College van Gedeputeerde Staten heeft hier een zogenaamde OZB-ontheffing verleend voor het tarief Onroerend Zaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen. Uit deze extra heffing voor bedrijven wordt onder andere de feestverlichting in de binnenstad bekostigd. Omdat het College deze ontheffing heeft verleend, volgt op basis van artikel 211 van de Gemeentewet automatisch preventief begrotingstoezicht. Over de wijze waarop het afgesproken verlicht regime zal worden uitgevoerd is nader overleg gaande met de provincie.

Woordvoerder Eric Seugling van de Gemeente Leiden stelt dat er een verlicht regime vanuit de provincie gaat gelden en hoe dat precies gaat uitpakken is nog onderwerp van gesprek. Hij verwacht niet dat de provincie bij elk financieel begrotingsbesluit over de schouders komt meekijken. In hoeverre dit besluit de plannen van dit linkse college van B & W zal doorkruisen is niet te voorspellen, maar de verwachting is gerechtvaardigd dat dat wel mee zal vallen.    

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×