Wijkvereniging Pancras West wil mening van fracties

De wijkvereniging Pancras west wil van alle fracties vertegenwoordigd in de Leidse gemeenteraad weten wat zij vinden van de briefwisseling tussen gemeente en woningbouwvereniging Ons Doel over de exploitatie van de Vrijplaats Koppenhinksteeg. In het dossier van de Vrijplaats Koppenhinksteeg, dat in het stadsbouwhuis ingezien kan worden, bevindt zich een briefwisseling van de gemeente met Ons Doel over de financiële exploitatie van de Vrijplaats. De renovatiekosten worden begroot op 1,1miljoen Euro. Voorts laat Ons Doel weten dat de gebruikers van de Vrijplaats bereid zijn een jaarlijkse huur van maximaal 40.000 Euro te betalen. Volgens Ons Doel leidt dat tot een exploitatieverlies van 460.000 Euro. Indien in drie jaar de huur wordtopgetrokken naar 50.000 Euro is er altijd nog een exlpoitatieverlies van 305.000.Ons Doel stelt voor dit uit het herstructureringsfonds, als overeengekomen in de Raamovereenkomst, te financieren. In een brief van 20 oktober laat ir. J. Scheurs, adjunctdirecteur Dienst Bouwen en Wonen, weten hiermee te kunnen instemmen.

Naar aanleiding van het voorgaande wil Jaap van Meijgaarden van de wijkvereniging Pancras West van de fracties graag weten: of u met de wijvereniging van mening bent dat hier sprake is van een verkapte subsidie; – of u het vanuit maatschappelijk oogpunt verantwoord vindt dat een dergelijk groot bedrag aan gemeenschapsgelden wordt ingezet om de Vrijplaats in deze panden te kunnen handhaven; – wie naar uw mening, als blijkt dat de Vrijplaatsgebruikers de niet geringe huur van 40.000 à 50.000 per jaar niet kunnen opbrengen, voor de schade zal moeten opdraaien; – of dat u vindt dat de krakers de panden dan alsnog zullen moeten verlaten en van eerder door de gemeente gedane aanbiedingen voor alternatieve locaties gebruik zullen moeten maken.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×