Breestraat blijft onveilig voor fietsers

De Fietsersbond is tevreden dat de eerste resultaten van het veiligheidsonderzoek bekend zijn geworden. Wel constateert de belangenorganisatie van fietsers het, dat er nog geen volledig schriftelijk rapport klaarligt van bureau VIA en de methodologische toetsing door de ISA. “Het referendum over de RGL door de binnenstad is al op 7 maart en het is belangrijk dat de Leidse burgers goed geïnformeerd zijn over de veiligheidsaspecten”. De Fietsersbond heeft vanaf de eerste plannen voor een tramtrein door Leiden aangegeven dat een tramtrein naast 15.000 fietsers per dag problemen geeft voor de veiligheid en de doorstroom van het fietsverkeer. Leiden is een echte fietsstad, dat moet je koesteren en de fietser niet minder ruimte en extra obstakels geven, aldus Elsbeth Klink van de Fietsersbond Leiden.

Elsbeth Klink en Piet Schuur namens de Fietsersbond: “Het is belangrijk dat er onderzoek is gedaan naar de effecten van de RGL door de binnenstad. We zijn erg geschrokken dat de Breestraat onveilig voor fietsers blijft, ondanks dat een substantieel deel naar het Rapenburg wordt verjaagd en ondanks het weren van de taxi’s en stadsparkeer­planbussen in de Breestraat. Ook de positie van de voetgangers in de Breestraat is zorgelijk, die verslechtert bij de komst van de RGL. Natuurlijk is het goed dat op sommige delen de fietsroute veiliger zal worden, maar daar staat tegenover dat sommige onveilige situaties niet verholpen worden of juist verslechteren, zoals op de Lammenschansweg de kruising met het ROC.”

Omdat nu niet alle informatie ter beschikking staat is het onmogelijk de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek op waarde te schatten. Zo kunnen we ons niet vinden in de reikwijdte van de opdracht van het veiligheids­onderzoek door bureau VIA. Ondanks ons verzoek daartoe bij de gemeente is de nieuwe busroute Hooigracht-Langegracht niet in het onderzoek betrokken. Terwijl het bussenprobleem verplaatst wordt naar die straten. Ook is nog niet bekend hoe de rails in de weg komen te liggen en hoe breed de sleuven worden. Het is nu onbekend in hoeverre het zijdelings passeren van de rails valgevaar voor de fietser met zich meebrengt.

Helaas heeft de ISA vanavond geen uitspraak gedaan over de snelheidsbegrenzer. De gemeente heeft aangegeven geen snelheidsbegrenzers in de tramtrein te plaatsen. Dit baart ons grote zorgen, omdat de snelheidsbegrenzers van groot belang zijn voor het handhaven van de maximumsnelheid. Verder wordt verondersteld dat een substantieel deel van de fietsers de Rapenburgroute zal nemen. Wij vragen ons af hoe de fietsers op de Korevaarstraat het dubbelspoor gaan kruisen om een extra lange route te nemen en waar ze op het kruispunt met het Kort Rapenburg nogmaals de rails moeten kruisen. De gemeente verjaagt dus een deel van de fietsers van de Breestraat en nog blijft deze voor de overblijvende fietsers onveilig.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×