Komst RijnGouwelijn maakt Leiden niet onveiliger

De verkeersveiligheid in de Leiden zal door de eventuele komst van de RijnGouwelijn niet afnemen, zoals veel Leidenaren denken. De situatie blijft op z’n minst gelijk, maar over het algemeen verbetert deze zelfs. Dit zogenaamde stand-still principe is een belangrijk uitgangspunt voor het college, dat optreedt als wegbeheerder. Mocht de tram er komen dan mag dat per saldo niet betekeken dat de verkeerssituatie waar dan ook verslechtert. Dat bleek maandagavond bij een perspresentatie waarin verslag gedaan werd van een onafhankelijke veiligheidstoetsing, mocht de sneltram er komen. Leiden wordt er voor auto’s bussen, fietsers en voetgangers niet onveiliger op. Op sommige punten wordt de situatie onveiliger maar wanneer je een optelsom maakt wordt de situatie voor alle verkeersdeelnemers veiliger. Dat is de belangrijkste conclusie uit een analyse die is opgesteld in opdracht van de gemeente Leiden.

Het onderzoek naar de verkeersgevolgen op het traject tussen de twee NS-stations zijn onder de loep genomen door VIA en de onderzoeksmethode is nog eens extra tegen het licht gehouden door een onafhankelijke organisatie ISA (Independent Safety Assessor) van de TU Delft, zeg maar een soort aacountantsbureau dat zich heeft toegelegd op controle van de methode en de gevonden uitkomsten. In Leiden bestaat weerstand tegen de komst van de RijnGouwelijn door de binnenstad. Het zou volgens veel tegenstanders en burgers die de tram nog hebben meegemaakt allemaal veel te gevaarlijk worden met die tram die het gebied moet delen met voetgangers, fietsers en autos. Gekscherend wordt de sneltram al de Gillende Moordenaar genoemd. Wethouder John Steegh is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Het bevestigt het idee van het College dat een RGL een veilig alternatief is. Op basis van deze neutrale informatie kunnen voor- en tegenstanders aan de gang.

De gemeente wilde zekerheid bieden dat als later dit jaar, na het referendum door de komst van de RijnGouwelijn de verkeerssituatie niet verslechtert. Het onderzoek toont dat aan, zo werd gisteren tevreden geconstateerd in de koffiekamer van het stadhuis, waarbij ook enkele raadsleden aanwezig waren. Op basis van deze onafhankellijke onderzoeksgegevens moet de burger een wel overwogen keuze kunnen maken of hij/zij voor of tegen zal gaan stemmen.

Het gelijk blijven of verbeteren geldt niet voor het gehele voorgestelde tracé van de sneltram. Er zijn plekken in de stad waar het wat minder goed gaat. Dan gaat het onder andere om extra oversteekpunten bij een halte. Daar tegenover staat dat in de Breestraat minder bussen komen te rijden en er dus ook minder ongelukken voordoen tussen fietser en voetganger. De nieuwe situatie waarbij de meeste bussen over de Hooigracht zullen moeten gaan rijden is niet in de veiligheidstoets opgenomen. Wel is er meer kans op een botsing tussen een fietser en een voetganger, maar de verwondingen zullen dan natuurlijk niet al te groot zijn. Het deel tussen Leiden Centraal en het transferium bij de A44 moet nog worden toegevoegd aan de analyse, maar kon nog niet worden meegenomen omdat nog onduidelijk is wat er gaat gebeuren met het ROC, dat hier nieuwbouw gaat plegen.

De Lammenschansweg wordt veiliger omdat er ter hoogte van De Sitterlaan en de Koninginnelaan verkeerslichten komen. Door een betere afstelling van de verkeerslichten kan de situatie bij de Jan van Houtbrug ondanks een extra verkeersdeelnemer in de vorm van de tram toch een verbetering van de veiligheid opleveren. Nu is de situatie daar chaotisch. Door markeringen in het wegdek kunnen de verkeersstromen beter afgehandeld worden, bijvoorbeeld met verschillende steensoorten of asfaltmarkeringen. De Breestraat wordt onveiliger omdat er meer oversteekbewegingen van voetgangers zullen zijn. Hiervoor kunnen nog extra oplossingen worden aangedragen, mocht de RGL er definitief komen.  

Leiden mag zich op 7 maart uitspreken over de RijnGouwelijn door de binnenstad, gelijk met het stemmen voor Provinciale Staten. Mocht de RGL er niet komen dan wordt het geld opnieuw aangewend om de blackspots in de stad aan te pakken.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×