Stadsgehoorzaal eindelijk gered

Directeur Petra unger kan na jaren van onzekerheid dinsdagavond eindelijk opgelucht ademhalen nadat de gemeenteraad met uitzondering van de Stadspartij Leiden Ontzet accoord ging met de verbouwing van de Stadsghoorzaal. Het College van B & W heeft in 2006 aan de gemeenteraad gemeld dat het beschikbare budget voor de verbouwing en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal niet toereikend was. De afgelopen tijd zijn in een haalbaarheidsonderzoek alle scenario’s bekeken die een oplossing kunnen bieden voor het geconstateerde tekort. Er zijn nu verschillende oplossingen gevonden om het Stadsgehoorzaalproject haalbaar te maken. Er zal een bezuiniging van 1.3 miljoen euro worden doorgevoerd door wijzigingen in het ontwerp in de kelders en de aankoop van de Aalmarktpanden 5 en 6 buiten het oorspronkelijke plan te laten. 300.000 euro voor de sloop en het bouwrijp maken wordt ondergebracht in de grondexploitatie.          

Het resterende tekort van 960.000 euro wordt gedekt vanuit een bijdrage van 700.000 euro voor de restauratie van monumenten vanuit het Grote StedenBeleid en 260.000 euro uit de zogenaamde Vereveningsreserve.  

Om de planningsachterdstand in te halen stelt het College van B & W voor een gefaseerde bouw toe te passen om de grote zaal zo snel mogelijk weer open te kunnen stellen, zo mogelijk al in het najaar van 2007.

De raad werd gevraagd 960.000 euro beschikbaar te stellen wat nu ook gebeurd is.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×