Nieuw Sociaal Statuut ondertekend

De Leidse huurdersorganisaties De Eendracht, HBV-Leiden en De HOOD hebben 1 februari met de Leidse woningcorporaties Ons Doel, Portaal en De Sleutels van Zijl en de gemeente Leiden het vernieuwde Sociaal Statuut ondertekend. Het Leidse Sociaal Statuut regelt de rechten en plichten van huurders en sociale verhuurders. Het nieuwe statuut is overeengekomen voor vijf jaar. In alle gevallen waarbij de betrokken corporaties het besluit nemen om woningen te slopen of ingrijpend te verbeteren of renoveren gelden de afspraken uit het Sociaal Statuut. Het Sociaal Statuut is direct na ondertekening van kracht geworden voor alle toekomstige sloop- en verbeterbesluiten van de betrokken corporaties. Het nieuwe Sociaal Statuut geldt daarnaast ook voor het onlangs door de gemeente genomen besluit voor de sloop van woningen rond de Genestetstraat.

De verwachting is dat de vernieuwing van het Sociaal Statuut zal bijdragen aan het stedelijke vernieuwingsproces in Leiden. De vernieuwde afspraken zijn gebaseerd op gewijzigde regelgeving en ervaringen uit eerdere herstructureringsprojecten in Leiden. Het nieuwe Sociaal Statuut vormt op diverse punten een verbetering ten opzichte van het oude statuut. Er zijn in het nieuwe Sociaal Statuut betere afspraken over vergoedingen en over het proces bij renovatie en sloop gemaakt. Ook is er opnieuw een regeling over huurgewenning afgesproken, waarbij lagere inkomens bij een grote huursprong gedurende drie jaar een tegemoetkoming kunnen krijgen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×