Onderzoek naar woonbehoeften van 'roze ouderen'

Het COC Leiden is gestart met een onderzoek naar de woonwensen van oudere lesbiennes en homoseksuelen. Doel is onder meer te inventariseren of er behoefte bestaat aan een specifieke woonvorm in de stad of omgeving van Leiden. De landelijke belweek voor Roze Ouderen van 9 t/m 13 oktober 2006 maakte duidelijk dat er angst is onder homoseksuelen om eenzaam oud te worden. Homo-ouderen kunnen sneller in een sociaal isolement raken dan heteroseksuele leeftijdgenoten, mede vanwege het vaak ontbreken van kinderen en kleinkinderen. Speciale woonvormen zouden een bijdrage kunnen leveren aan een socialere oude dagvoorziening. Tijdens de belwerk werd bovendien duidelijk dat in de thuiszorg en in verpleeg- en verzorgingshuizen, homoseksualiteit vaak nog in taboesfeer verkeert en soms zelfs onderwerp is van intolerantie; onder medebewoners en personeel.

Alle leden van COC Leiden hebben in het kader van het onderzoek inmiddels een enquête toegezonden gekregen, maar ook mensen die geen lid zijn, kunnen aan het onderzoek meedoen. Wel worden ze dan ‘uitgenodigd’ om lid van COC Leiden te worden. De enquête is te vinden op www.cocleiden.nl, of schriftelijk aan te vragen bij COC Leiden, Postbus 11101, 2301 EC, Leiden).

De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar 2007 geïnventariseerd en met de belangstellenden besproken. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de betrokken gemeentes uit de regio en geïnteresseerde verhuurders, zoals woningcorporaties. Voor meer informatie kan men terecht bij Rob Kragten tel. 071 5314647.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×