Wachtlijsten jeugdzorg zo goed als weggewerkt

Tijdens de conferentie “Rondom de Jeugdzorg” die vanmorgen plaatsvond, kon Gedeputeerde Lennie Huizer van de PvdA melden, dat er vrijwel geen wachtlijsten voor de jeugdzorg in Zuid-Holland meer zijn. Hoewel het aantal jongeren dat in 2006 voor jeugdzorg in aanmerking kwam veel groter was dan verwacht, stonden er op 31 december 2006 slechts 17 jongeren op de wachtlijst. In totaal kregen 737 jongeren in het afgelopen jaar hulp.

Dankzij een extra financiële bijdrage van 1 miljoen euro van de provincie Zuid-Holland, was het mogelijk om dit grote aantal jongeren hulp te bieden. Daarnaast zijn er in de afgelopen vier jaar 94 behandelplaatsen ingericht voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, die anders in jeugdgevangenissen terecht zouden komen. Ook kent het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling dankzij een bijdrage van de provincie sinds enkele jaren geen wachtlijsten meer. Om te bewerkstelligen dat de wachtlijsten tot een minimum beperkt blijven, is het van belang dat Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming goede afspraken maken over het verkorten van de doorlooptijden in de jeugdbescherming, aldus Huizer, die een cheque van 10.000 euro aan het Nationaal Fonds Kinderhulp overhandigde.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×