Ondertekening convenant RGL-West gaat door

Leiden tekent op 15 februari een intentieverklaring over de RGL-West. RGL-tegenstander Stoom heeft een klacht ingediend bij de Referendumkamer over de ondertekening van dit convenant. Zij vinden dat door nu vast een intentieverklaring te ondertekenen de schijn wordt gewekt dat het College er vanuit gaat dat de RGL-Oost er sowieso komt.

De Referendumkamer heeft de klacht behandeld in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Stoom en het college. Het advies dat zij hebben uitgebracht is dat er geen bezwaar is tegen de ondertekening van een intentieverklaring over de RGL-West op 15 februari, mits daarin door het College een duidelijk voorbehoud wordt opgenomen in verband met de mogelijkheid dat bij het referendum medewerking van de gemeente Leiden aan de RGL door Leiden wordt afgewezen.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×