Politie zet in 2007 in op nog meer veiligheid

Jaarlijks stelt het politiedistrict Leiden-Voorschoten een jaarplan op waarin de activiteiten van de politieteams staan vermeld. Dit jaarplan wordt vastgesteld door het Distictscollege Leiden-Voorschoten. Voordat het plan wordt vastgesteld vindt een consulterende ronde langs het College en de raadscommissie Bestuur en Leefbaarheid plaats. Eventuele opmerkingen en/of aanvullingen kunnen vervolgens via de Burgemeester worden ingebracht in het districtscollege.

De prioriteiten voor de lokale probleemaanpak in 2007 zijn: 1. veilige woon- en leefomgeving (inclusief woninginbraken, geweld, veelplegers, drugs); 2. bedrijvigheid en veiligheid; 3. jeugd en veiligheid 4. fysieke veiligheid; 5. integriteit en veiligheid. Deze prioriteiten komen overeen met de ge-meentelijke prioriteiten in integraal veiligheidsprogramma 2005-2009 Samen werken aan een veilig Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×