Rabobank Wensenfonds 2007 van start

Vanaf vandaag gaat het Rabobank Wensenfonds 2007 van start. Alle inwoners van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, maar ook instellingen zonder winstoogmerk uit deze plaatsen kunnen hun wensen kenbaar maken. Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest laat door middel van het Rabobank Wensenfonds elk jaar zo’n 25 wensen die ten goede komen aan de lokale gemeenschap in vervulling gaan.

Wensen kunnen worden ingediend via www.rabobankwensenfonds.nl. Wie niet over internet beschikt, kan een wens indienen op het Rabo Wensenformulier. Dit formulier is vanaf vandaag op te vragen bij het Wedstrijdsecretariaat en af te halen op de Rabobank-vestigingen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Aan welke criteria de ingediende wensen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor nominatie en uitvoering is beschreven op de website.

De hoofdpunten staan vermeld op het Rabo Wensenformulier. Het volledige wedstrijdreglement is op te vragen bij het wedstrijdsecretariaat of te downloaden op de website. Eind april gaat de jury van het Rabobank Wensenfonds om de tafel zitten om een vijftigtal wensen te nomineren voor de publieksjurering. In de jury zitten Hans Buijing (oud-wethouder Wonen, Ouderen, Zorg, en Welzijn van gemeente Leiden), Job de Kruiff (Leidsch Dagblad), Rens Heruer (directeur Onderwijsbureau Hollands Midden en voorzitter van Openbare Bibliotheek Leiden), Elly van der Horst (Stichting Leidse Welzijnsorganisatie), Guusta Huizer- Boehmer (Apotheek Boehmer), Cees Westra (Zwembad Poelmeer) en Rene de Jong (directeur Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest).

In de periode van begin juni tot en met eind augustus is het woord aan de inwoners van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Iedereen mag zijn/haar stem uitbrengen op een favoriete wens. Dit kan via de website van het Rabobank Wensenfonds en via stemformulieren die te verkrijgen zijn op de Rabobank-vestigingen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Half september organiseert Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest een feestelijke bijeenkomst waarop de winnaars van het Rabobank Wensenfonds 2007 worden bekendgemaakt. De uitvoering van de wensen staat gepland vanaf september 2007 tot en met februari 2008. Meer weten over het Rabobank Wensenfonds? Kijk op www.rabobankwensenfonds.nl of neem contact op met het Wedstrijdsecretariaat, telefoonnummer: 071 565 93 53.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×