Tegen de rijrichting inrijden komt te vaak voor

Uit metingen die de gemeente van 15 tot en met 28 november 2006 in de Alexanderstraat hield, is gebleken dat bijna de helft van de automobilisten, hoofdzakelijk buurtbewoners, tegen de rijrichting inrijdt. Ook in omliggende straten met eenrichtingsverkeer ligt het aantal mensen dat tegen de richting inrijdt, hoog. De uitslagen van de metingen worden tijdens het eerstvolgende wijkoverleg, waarbij politie en gemeente aanwezig zijn, besproken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×