Gedeputeerde Erik van Heijningen en Gerrit van der Meer, voorzitter Milieudienst West-Holland.

Milieudienst en Provincie Zuid-Holland gaan nauw samenwerken

Gistermiddag ondertekenden de Milieudienst en de Provincie Zuid-Holland een intentieverklaring die moet leiden tot een nauwere samenwerking op milieugebied. Deze samenwerking moet bijdragen aan verbetering van luchtkwaliteit, externe Veiligheid en energie en geluid. In de toekomst wordt de samenwerking wellicht uitgebreid met andere zaken die het milieu aangaan, zoals de bodem. De intentieverklaring is in de lijn van discussies die de laatste tijd op gemeentelijk- provinciaal- en rijksniveau plaatsvinden over welke partijen in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van milieutaken.

Ook met andere provinciale milieudiensten zijn intentieverklaringen afgesloten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×