Leidse studentendelegatie naar de U8 in Warwick

Van 9 tot 11 maart aanstaande zal een studentendelegatie van de Studentenvereniging Ontwikkelingssamenwerking Leiden (SOL) in samenwerking met de universiteit Leiden deelnemen aan de jaarlijkse conferentie van de U8 over ontwikkelingssamenwerking in Warwick, Engeland. Aan deze conferentie doen studenten van verschillende internationale universiteiten mee, waaronder ook studenten uit ontwikkelingslanden. De U8 is een studentennetwerk dat probeert de dialoog over ontwikkelingssamenwerking tussen studenten wereldwijd aan te wakkeren en op deze manier jonge mensen de mogelijkheid te bieden van elkaar te leren en kritisch na te denken over heersende opvattingen. “Door het bij elkaar brengen van studenten van de ‘westerse’ wereld met studenten uit ontwikkelingslanden proberen we beter begrip te creeeren voor complexe zaken. Ook worden studenten aangemoedigd kritisch te kijken naar beleid en aanbevelingen te doen in dit veld,” aldus Hilde Kroes, één van de Leidse deelnemers.

Met de voorbereidingen is de Leidse studentendelegatie al een aantal maanden bezig. De deelnemende studenten uit de verschillende landen zijn allemaal ingedeeld in een aantal kerngroepen. Elke kerngroep is aan slag gegaan met een bepaald onderwerp over ontwikkelingssamenwerking. Er wordt via een speciaal forum onderzoek gedaan, op ieders visie gereageerd en doorverwezen naar interessante literatuur. Uiteindelijk worden al deze bevindingen in een paper samengevat en gepresenteerd op de conferentie.

Tijdens de conferentie zullen studenten, gerenommeerde beleidsmedewerkers en professionals uit het veld bij elkaar komen om samen te discussiëren over de toekomst van beleid op ontwikkelingssamenwerking. De conclusies die tijdens de U8 getrokken worden, gaan naar de verschillende universiteiten en het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×