Zorgen GroenLinks over werkgelegenheidsgroei Leiden

De fractie van GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over de groei van de werkgelegenheid in Leiden. Nu de economie aantrekt en de werkloosheid in Nederland sterk afneemt is in Leiden een afwijkend beeld te zien. Met name wat betreft de jeugdwerkloosheid dient de gemeente volgens GroenLinks de feiten op een rij te zetten en op basis hiervan zo nodig haar beleid aan te passen. GroenLinks wil een verklaring voor de afwijkende cijfers en wil weten welke consequenties dit heeft voor de financiën van de gemeente.

Uit de cijfers van het CWI blijkt dat in 2006 de werkeloosheid in de Randstad sterker is gedaald dan in Nederland als geheel. In de Randstad komt de daling uit op 19 %, terwijl in Nederland als geheel de daling op 17 % ligt. In de meest recente cijfers van het CWI blijkt dat Leiden ver achterblijft met 6%. Terwijl in alle steden de jeugdwerkloosheid sterk daalt, stijgt deze in Leiden met 8 %. In de vergadering van de commissie Werk en Financiën van 30 januari 2007 stelde wethouder Jonas dat de cijfers van het laatste kwartaal van het jaar 2006 een snelle weg naar boven lieten zien. Hoewel een tandje extra altijd prima is, deed Leiden het volgens hem niet echt slecht. De jaarcijfers lijken hem geen gelijk te geven. Mede gelet op de komende discussie over het reïntegratiebeleid is een degelijke analyse van de oorzaken van het achterblijven van het terugdringen van de werkloosheid op zijn plaats nu de economie aantrekt. Hans van Egdom: “Pas als we de oorzaken van het relatief slecht presteren van Leiden goed kennen en begrijpen is het mogelijk om met gericht beleidhet tij te keren. Wellicht is er veel te leren van de steden die het nu veel beter doen.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×