Nelleke Nicolai over vrouwen in de psychiatrie

Dit jaar houdt Nelleke Nicolai in het kader van de Internationale Vrouwendag, de jaarlijkse Annie Romein-Verschoorlezing, getiteld Vrouwen in de psychiatrie: the good, the bad and the ugly. Zij laat zien welke rol sekseverschillen spelen in de methoden die psychiaters en psychologen gebruiken bij de behandeling van vrouwen met psychiatrische stoornissen.

Angst en depressie zijn de meest voorkomende psychische stoornissen. Ze komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dat geldt ook voor eetstoornissen, verschillende posttraumatische stoornissen en sommige persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. Voor veel van deze aandoeningen zijn de laatste jaren effectieve behandelmethoden ontwikkeld, die toegepast worden door psychiaters en psychologen. Het gaat vooral om medicijnen en cognitieve gedragstherapie. De diagnoses bij deze aandoeningen worden meestal gesteld volgens de DSM-IV, hét diagnostische en statistische handboek voor psychiatrische stoornissen. De vraag is wat het effect is van zo’n diagnostische visie en behandelpraktijk op vrouwen, als we rekening houden met sociale en biologische sekse- en genderverschillen. In haar lezing gaat Nelleke Nicolai eerst in op sekseverschillen en de sociale, genetische en neurobiologische oorzaken van deze verschillen.

Als leidraad bij de verkenning gebruikt Nelleke Nicolai de vier criteria die volgens onderzoek een grote invloed hebben op het psychisch welzijn van mensen: empowerment, zelfredzaamheid, veerkracht en herstel. Sommige effecten van de huidige behandelpraktijk blijken goed, andere slecht en een aantal ronduit ‘ugly’.

Nelleke Nicolai is arts en psychiater-psychotherapeut, zelfstandig gevestigd in Rotterdam. Ze was verbonden aan verschillende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (o.a. RIAG) en publiceerde over incest, psychotherapie en gender, de behandeling van ernstige, vroegkinderlijke trauma’s en vrouwenhulpverlening.

De Annie Romein-Verschoorlezing werd ingesteld in 1990, ter gelegenheid van de internationale vrouwendag en ter nagedachtenis van de Leidse historica en neerlandica Annie Romein-Verschoor, feministe van het eerste uur.

Na afloop van de lezing is er een plenaire discussie onder leiding van journalist Malou van Hintum. De spits zal worden afgebeten door twee coreferenten: dr. Anda van Stegeren, universitair docent en onderzoeker in de neurobiologische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, en drs. Marian Tankink, medisch antropoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

De lezing vindt plaats op woensdag 7 maart a.s., in het Lipsiusgebouw, Witte Singel-Doelencomplex (bij het LAK-theater), Cleveringaplaats 1 (zaal 011) te Leiden, 20.00-21.30 uur (zaal open: 19.30 uur). Voor digitale reservering van plaatsen, routebeschrijving, etc.: www.arv.leidenuniv.nl. Nadere informatie: Laetitia Smit, tel. 071 527 7297.

Leiden vrouwendag2007


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×