Gemeente houdt meepraatavond over parkeerbeleid

Wethouder John Steegh (Verkeer en Milieu) wil in gesprek met de inwoners van Leiden om over parkeren te praten. De komende maanden nemen het College van B&W en de gemeenteraad een besluit over het nieuwe parkeerbeleid. Steegh wil voor die tijd zoveel mogelijk mensen de kans geven om hun mening te geven: “Eerst is het woord aan de mensen in de stad. Ik wil bij het vormgeven van het nieuwe parkeerbeleid niet aankomen met van tevoren dichtgetimmerde verhalen, maar juist inspelen op de wensen en ideeën uit de stad.”

De openbare meepraatavond wordt op maandag 19 maart in het Scheltemacomplex gehouden. Tijdens die bijeenkomst presenteert wethouder Steegh een aantal verschillende scenario’s voor het nieuwe parkeerbeleid. Daarna is er tijd voor het uitwisselen van ideeën. Een paar weken later wordt er tijdens twee zogenaamde ‘ateliers’ in kleinere groepen verder gepraat.

Steegh hoopt op de meepraatavond onder andere antwoord te krijgen op vragen als waar nieuwe parkeergarages het beste gerealiseerd kunnen worden en hoe ver van de binnenstad parkeren nog als aanvaardbaar wordt ervaren.

Steegh: “Bijna iedereen heeft wel een mening over parkeren. Nu is het tijd om die te laten horen. Alles wat er tijdens de meepraatavond en de ateliers aan de orde komt leggen we vast en het College van B&W gebruikt deze informatie om verder over na te denken.”

De meepraatavond begint maandag 19 maart om 19.30 uur en wordt gehouden in het Scheltemacomplex aan de Marktsteeg 1 (hoek Oude Singel). Zaal Expo 2.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×