Geen apart klachtenmeldpunt WMO

Er komt geen apart en onafhankelijk klachtenmeldpunt voor de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die per 1 janauri 2007 van kracht is. Dat heeft het College van B & W vandaag besloten. Dit ondanks een motie van de gemeenteraad die dit wel bepleitte. Als alternatief voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt zal het College wel alle mogelijkheden benutten om gedegen communicatie uit te laten gaan naar de klanten en ze te wijzen op de bestaande mogelijkheden tot het indienen van klachten over de WMO.  

Daarnaast zullen aanbieders van individuele voorzieningen worden verplicht om hun klachtenrapportage aan de inspectie ook te sturen naar het College van B & W. Het College zal de gemeenteraad hier vervolgens elk jaar over informeren.    

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×