Meer bebouwing rond Leidse stations en haltes

De gemeenten in het Stadsgewest Haaglanden gaan zich concentreren op het scheppen van woon- en kantoorruimtes in een straal van 1200 meter rond stations in de regio. Dat geldt ook voor de stations in Leiden. Bovendien wil het Stadsgewest eenzelfde aanpak bij OV-knooppunten van trams en RandstadRail. Dat heeft het dagelijks bestuur van het Stadsgewest woensdag 7 maart besloten in het kader van het Zuidvleugelproject ‘Stedenbaan’. Tot 2020 wil het Stadsgewest dat in de orde van grootte van 15.000 woningen, kantoorruimte en voorzieningen rond de stations worden gerealiseerd. Daarnaast streeft het Stadsgewest naar vijftig procent meer parkeergelegenheid op de P+R-terreinen en vijftig procent meer fietsenstallingen.

Doel van deze ambitie is onder andere om ervoor te zorgen dat het woon-werkverkeer in de toekomst meer per openbaar vervoer zal worden afgewikkeld, om zo de steeds drukker wordende wegen te ontlasten. Daarnaast komt concentratie van woningen en kantoren rond de stations de luchtkwaliteit en het landelijk gebied ten goede. Het Stadsgewest levert hiermee een grote bijdrage aan het realiseren van het Zuidvleugelproject ‘Stedenbaan’: het opwaarderen van hoofdspoorlijnen en het realiseren van woningbouw en kantoorruimte bij de stations op de lijnen tussen globaal Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht en tussen Den Haag en Gouda.

Naast deze ‘verdichting’ rondom de stations houdt Stedenbaan in: meer en snellere treinen op het bestaande spoor; goed bereikbare stations die veilig en uitnodigend zijn; goed voor- en natransport per bus en tram en goede parkeermogelijkheden voor fiets en auto. Het initiatief voor de uitwerking van deze ambitie ligt in de eerste plaats bij de gemeenten. Daarbij zal het Stadsgewest zorgen voor de afstemming tussen de gemeenten om de diversiteit aan locatieprofielen, woningen en kantoorruimte in de regio te waarborgen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×