Recordopbrengst collecte Amnesty International

De collecte van Amnesty International, die van 11 t/m 17 februari 2007 werd gehouden, heeft in Leiden 15.903,50 euro opgebracht. Dat is 4500 euro meer dan vorig jaar. 135 vrijwilligers hebben voor dit resultaat gezorgd. Het was de vijfde keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een collecte hield. Landelijk hebben dit jaar ruim 20.000 collectanten in bijna alle Nederlandse gemeenten aangebeld bij ongeveer anderhalf miljoen huishoudens. Deze collecte is voor Amnesty van groot belang, want zij is als onafhankelijke organisatie volledig afhankelijk van giften en donaties van particulieren.

De Leidse opbrengst van deze collecte heeft een recordhoogte in vergelijking met een jaar geleden: de totaalopbrengst van 15.903,50 euro is groter dan het opgehaalde bedrag verleden jaar: 11.500 euro. Het aantal collectanten was met een aantal van 135 groter dan het aantal van vorig jaar (90). De gemiddelde opbrengst per collectant (117 euro) lag dit jaar echter iets lager dan afgelopen jaar (125 euro). Vooral in de Merenwijk hebben de collectanten een groot bedrag opgehaald: 3.800 euro. Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage en de collectanten voor hun enthousiaste inzet.

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beƫindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, het recht niet te worden gemarteld, het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting, en het recht niet te worden gediscrimineerd. Meer informatie over Amnesty International is te vinden op www.amnesty.nl. Amnesty International Werkgroep Leiden maakt als lokale werkgroep onderdeel uit van de landelijke organisatie van Amnesty Nederland. De Werkgroep Leiden zet zich met ongeveer vijftig lokale vrijwilligers actief in voor de doelstellingen van Amnesty.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×