College start twee projecten met burgerparticipatie

Twee projecten, de Nobellocatie en de Kanalenroute, zullen worden gebruikt om de burgerparticipatie in gang te zetten. Het Leidse College van B & W staat voor een open bestuursstijl en wil bij grote infrastructurele projecten in een zo vroeg mogelijk stadium daar burgers bij gaan betrekken. Samen met burgers zullen beleid en uitvoering worden gerealiseerd. Op basis van deze twee projecten zullen vuistregels worden opgesteld aan de hand waarvan het burgerparticipatiebeleid definitief vorm moet krijgen.    

Een aantal medewerkers zal in het kader van Anders Werken worden getraind om de participatieprocessen te begeleiden.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×