Leiden schrijft minister over hoge milieuambities

De milieuwethouders van negentien gemeenten met meer dan 100.000 inwoners willen de komende jaren concrete maatregelen nemen om het milieu te verbeteren. Hiervoor vragen ze steun van het rijk. Dit blijkt uit een brief die de wethouders van de zogenoemde 100.000+-gemeenten vandaag aan minister Cramer van Milieu sturen. In de brief schetsen ze de ambities van de gemeenten op het gebied van klimaatbeleid en lokale luchtkwaliteit. Zij geven aan waar deze ambities aansluiten bij de maatregelen uit het coalitieakkoord. De gemeenten willen samen met het rijk hun voornemens realiseren. In de brief staat welke maatregelen zij van de minister verwachten. Zo worden bijvoorbeeld rijkssubsidies genoemd om duurzame energie te stimuleren.

De brief is ondertekend door wethouder John Steegh van de gemeente Leiden, namens de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Dordrecht , Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Nijmegen, Tilburg, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.

De gemeente Zoetermeer heeft in 2004 het initiatief genomen tot de oprichten van het platform milieuwethouders 100.000+-gemeenten. Het doel was het milieubeleid weer op de agenda te krijgen door gebruik te maken van elkaars expertise. Het platform kwam in januari van dit jaar in Leiden bijeen toen de formatie van de nieuwe regering in volle gang was. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken om de ambities aan de nieuwe minister van Milieu voor te leggen. Gezamenlijk vertegenwoordigen de gemeenten 2,7 miljoen inwoners.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×