Coalitie zoekt alternatieven RijnGouwelijn

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad besloot gisteravond dat Leiden niet meewerkt aan de RGL. Alleen de VVD hield vast aan het binnenstadstracé door de Breestraat. De discussie ging daarna over alternatieve oplossingen voor de bereikbaarheid van de stad. Een lightrailverbinding over een ander tracé blijft een optie voor de coalitiepartijen. Wethouder Steegh betoogde dat het doel voorop moet staan, niet het middel. Daarom wil hij met de stad, regio en provincie op zoek naar een alternatief dat voor alle partijen aanvaardbaar is.

De VVD verklaarde de uitslag van het referendum niet over te nemen, omdat er geen alternatieven mogelijk zijn. ‘We huilen niet mee met de wolven in het Linkse Leidse bos, maar houden vast aan ons verkiezingsprogramma. ‘Paul Laudy verweet de PvdA te draaien. ‘De PvdA-stemmers waren voor de RGL en nu stemt u tegen. Hoe legt u dat uit?’ Gijs Holla betoogde dat alles mogelijk is, behalve de RGL via het voorkeurstracé. De ChristenUnie, SP en GroenLinks waren het met hem eens.

Jos Posthuma constateerde dat ‘er veel ruimte zit’ tussen de referendumvraag en het besluit dat Leiden niet meewerkt aan het binnenstadstracé. ‘Daardoor zijn allerlei vormen van tram en lightrail mogelijk’, aldus de fractievoorzitter van GroenLinks.

Of er alsnog een buitenomvariant komt, bleef onduidelijk. De provincie heeft op 5 maart als alternatief voorgesteld om de RGL twee keer per uur over bestaand spoor te laten rijden. Leiden heeft een verbinding onderzocht van acht keer per uur, maar die was te duur. In ieder geval wordt dubbelspoor tussen Leiden en Utrecht de komende tijd een speerpunt. Hiervoor pleit de ChristenUnie al jaren, maar ook de andere partijen vinden dit erg belangrijk nu de RGL, in welke vorm dan ook, op zich laat wachten. Het college wil het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan nu op de schop nemen. Dit moet, tegelijk met de parkeernota, vóór de zomer op hoofdlijnen klaar zijn. Leiden heeft van de provincie een paar maanden adempauze gekregen. Het college wil nu op 10 juli de hoofdlijnen voor alternatieven klaar hebben.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×