Reis naar zusterstad Toruñ voor Leidenaren

De Stichting Stedenband Leiden-Toruñ nodigt ook dit jaar groepen uit om in de herfstvakantie vijf dagen mee te gaan naar Toruñ. Sportgroepen, culturele verenigingen, maatschappelijke organisaties en scholen kunnen zich opgeven voor een reis naar de historische en monumentale partnerstad. Ook individuele personen met een belangstelling voor Toruñ kunnen zich aanmelden. Het leggen van contacten en het ondernemen van gemeenschappelijke activiteiten zoals een receptie en excursies staan centraal bij het bezoek.

Om het bezoek goed voor te kunnen bereiden, is het van belang dat geïnteresseerden hun belangstelling vóór 1 mei 2007 kenbaar maken. Dit maakt het mogelijk tijdig een uitwisselingspartner in Toruñ te zoeken. In september wordt voor de deelnemers aan de reis een informatieavond belegd. De deelnamekosten zijn beperkt omdat de gemeente Leiden een bijdrage levert in de vervoerskosten. Het vertrek is op dinsdagavond 23 oktober en de reizigers zijn zondagmiddag 28 oktober weer terug in Leiden. Het is de negende keer dat de stichting Stedenband Leiden-Toruñ de busreis voor geïnteresseerden organiseert. Uit deze reizen zijn reeds diverse contacten tussen verenigingen en groepen voortgekomen. De stedenband tussen Leiden en Toruñ bestaat volgend jaar 20 jaar. In deze periode zijn veel uitwisselingscontacten gerealiseerd.

Aanmelding: schriftelijk vóór 1 mei 2007 met opgave van aantal deelnemers. Richten aan: gemeente Leiden, t.a.v. Carel van Ingen, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Inlichtingen Carel van Ingen, contactambtenaar Stedenband Leiden-Toruñ, tel. (071) 516 70 29 (kantooruren) Dirk Jan Binnendijk, voorzitter stichting Stedenband Leiden-Toruñ, tel. (071) 541 65 64 (’s avonds)

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×