College wil één stichting openbaar onderwijs

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag gekozen voor één stichting waarin het hele Leidse openbare onderwijs wordt ondergebracht. In juli 2006 besloot de gemeenteraad dat het openbaar onderwijs in Leiden verzelfstandigd moet worden. Het college heeft in overleg met de betrokken onderwijspartijen meerdere vormen en scenario’s onderzocht. De voorkeur van het College gaat nu uit naar één stichting waarin alle openbare scholen voor primair en speciaal onderwijs en het Da Vinci College en het Stedelijk Gymnasium worden ondergebracht. De medezeggenschapsorganen van deze onderwijsinstellingen wordt nu om instemming of advies gevraagd, vervolgens moet de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel.

Deze eerste fase van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is naar verwachting voor de zomer 2007 afgerond. De echte start van een verzelfstandigd openbaar onderwijs moet plaatsvinden met ingang van het schooljaar 2008-2009. De verzelfstandiging heeft als doel de huidige gemeentelijke rollen met betrekking tot het openbaar onderwijs te scheiden. Ook moet dit leiden tot professionalisering van het bevoegd gezag en van de dagelijkse leiding van het openbaar onderwijs. Daarnaast wordt aangestuurd op kwaliteitsverbetering in het bestuur van het openbaar onderwijs. Dit kan zich volledig richten op de belangen van het onderwijs nu het los wordt gemaakt van de gemeente.

Aan het Collegebesluit over de verzelfstandiging is een intensief proces vooraf gegaan. Wethouder Gerda van den Berg (Onderwijs) heeft een aantal keren met alle betrokken onderwijspartijen en de medezeggenschapsorganen apart overlegd en een gezamenlijke bijeenkomst gehouden.

De belangrijkste reden om voor de vorming van één stichting te kiezen, is dat dit de meeste kans biedt op inhoudelijke meerwaarde voor het onderwijs, omdat het de ontmoeting tussen verschillende onderwijsvormen bevordert. De stichting moet zich ontwikkelen tot een sterke belangenbehartiger van het openbaar onderwijs en zich een stevige positie verwerven in het onderwijsveld en richting de gemeente. Deze vorm biedt bovendien de grootste kans op efficiencyvoordelen en meer overstap- en doorstroommogelijkheden voor het personeel. De belangrijkste reden om voor de vorming van één stichting te kiezen, is dat dit de meeste kans biedt op inhoudelijke meerwaarde voor het onderwijs, omdat het de ontmoeting tussen verschillende onderwijsvormen bevordert.

De stichting moet zich ontwikkelen tot een sterke belangenbehartiger van het openbaar onderwijs en zich een stevige positie verwerven in het onderwijsveld en richting de gemeente. Deze vorm biedt bovendien de grootste kans op efficiencyvoordelen en meer overstap- en doorstroommogelijkheden voor het personeel. De belangrijkste reden om voor de vorming van één stichting te kiezen, is dat dit de meeste kans biedt op inhoudelijke meerwaarde voor het onderwijs, omdat het de ontmoeting tussen verschillende onderwijsvormen bevordert. De stichting moet zich ontwikkelen tot een sterke belangenbehartiger van het openbaar onderwijs en zich een stevige positie verwerven in het onderwijsveld en richting de gemeente. Deze vorm biedt bovendien de grootste kans op efficiencyvoordelen en meer overstap- en doorstroommogelijkheden voor het personeel.

Voor het college staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Die mag, evenals de professionaliteit van onderwijsgevenden en het bestuur niet minder worden. Verder is het uitgangspunt dat de openbare identiteit behouden blijft. De omvang van de scholen mag niet veranderen door de verzelfstandiging. De kinderen blijven gewoon naar hun vertrouwde school gaan, daar verandert niets aan. De bestuurlijke schaalvergroting betekent dus niet dat de scholen allemaal op gaan in één grote school.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×