Informatieavond variantenonderzoek Ringweg Oost

Op donderdag 5 april houden de gemeenten Leiden en Leiderdorp een eerste informatieavond over het variantenonderzoek Ringweg Oost, voorheen bekend als Kanalenroute. Dit is een onderzoek naar de mogelijkheden voor een noord-zuid verkeersverbinding aan de oostkant van Leiden. Beide gemeenten streven naar een aantrekkelijke, veilige en leefbare woonomgeving. Om dat te kunnen bereiken moet doorgaand autoverkeer zo veel mogelijk worden teruggedrongen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de bereikbaarheid van binnenstad en dorpskern.

De binnenstad van Leiden ondervindt veel overlast van doorgaand verkeer. Straten als de Zijlsingel, de Hooigracht en de Langegracht worden door veel automobilisten gebruikt als doorgaande route van noord naar zuid of omgekeerd. Een goede noord-zuidverbinding aan de oostkant van Leiden moet hiervoor de oplossing bieden. Omdat een mogelijke route zou kunnen lopen via Leiderdorp, voeren de gemeenten Leiden en Leiderdorp dit project samen uit.

Beide gemeenten hechten aan een open bestuursstijl en willen het onderzoek daarom graag uitvoeren in nauw overleg met belanghebbenden in Leiden en Leiderdorp. De komende maanden gaan de gemeenten samen met vertegenwoordigers van belangenorganisaties werken aan de probleemanalyse, de alternatieven voor de oplossing van het probleem, het beoordelingskader en de afweging tussen de verschillende alternatieven. Tijdens de informatieavond wordt een toelichting gegeven op het onderzoek en de manier waarop belanghebbenden hierbij betrokken kunnen zijn.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn op: donderdag 5 april 20.00 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), De Zijl Bedrijven (DZB), Le Pooleweg 11 te Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×