Eén stichting voor alle scholen

De gemeenteraad heeft in juli 2006 besloten tot verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Leiden. Hierbij gaat het om het openbaar primair en speciaal onderwijs, het Da Vinci College en het Stedelijk Gymnasium. De gemeenteraad had het College van B & W opgedragen te onderzoeken in welke vorm dit het beste kan plaatsvinden. Van meer bestuursvormen en samenwerkingsscenario’s zijn de voor- en nadelen nu in kaart gebracht, dit alles in nauw overleg met de direct betrokken onderwijspartijen. Na afweging van alle voor-en nadelen gaat de voorkeur van het College uit naar één stichting waarin alle openbare scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs van Leiden worden ondergebracht. Het Stedelijk Gymnasium was als zelfstandig gymnasium niet blij met deze oplossing.    

De belangrijkste redenen om hiertoe te besluiten dat onder deze bestuursvorm de kans op meerwaarde het grootst is, er een sterke belangenbehartiger van het Leidse onderwijs ontstaat en er efficiencywinst valt te verwachten. Ook moeten er meer doorstroommogelijkheden voor personeel ontstaan.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×