Bestemmingsplan Diamantplein e.o. vastgesteld

Het College van B & W heeft deze week het bestemmimgsplan voor het Diamantplein en omstreken vastgesteld en heeft daarbij rekening gehouden met de hierover ingediende bezwaren. Alle zienswijzen werden ontvankelijk verklaard, maar niet alle bezwaren werden gehonoreerd. Het bestemmingsplan maakt nu de bouw mogelijk van 340 woningen. Ook is er ruimte voor maatschappelijke doeleinden gecreĆ«erd. Het winkelcentrum kan nu met 1500 vierkante meter worden uitgebreid met 750 vierkante meter recreatieve voorzieningen. De zorglocatie De Robijn wordt omgebouwd tot een centrum van 135 woningen ook inclusief maatschappelijke voorzieningen. Rond de onderwijslocatie De Weerklank komt nieuwbouw ter grootte van vijftig appartementen.    

Ook met de groenvoorzieningen in de wijk is uitgebreid rekening gehouden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×