Kruispunt Haagweg - Rijnzichtbrug opnieuw heringericht

Het kruispunt Haagweg – Rijnzichtbrug wordt opnieuw aangepakt. De kosten worden geraamd op € 360.000. Daarvoor komt er een extra strook op de Haagweg voor verkeer richting de Rijnzichtbrug. Hiervoor is het nodig dat de huidige voetpaden worden gebruikt voor fietsers. De voetgangers krijgen een extra brug aan de kant van de Potgieterlaan. Het is al de tweede keer in korte tijd dat het kruispunt heringericht wordt. De commissie Ruimte en Bereikbaarheid vergaderde gisteren over het voorstel van wethouder Steegh.

Jan Boer van Stadspartij Leiden Ontzet verwoordde de algemene gevoelens van de commissieleden: ‘Beter kan het niet’. Alle partijen erkenden dat de vorige herinrichting is mislukt. Gijs Holla bood namens de PvdA zelfs zijn excuses aan de gedupeerden aan. Wethouder Steegh erkende dat de oplossing niet duurzaam is. ‘Maar het is wel veiliger dan zonder verkeerslichten en de doorstroming zal ook beter zijn dan met verkeerslichten.’

Jan-Jaap de Haan (CDA) was van mening dat de wethouder moet onderzoeken waarom dit al de zoveelste keer is dat een kruispunt opnieuw ingericht moet worden. Ook vroeg hij zich af of dit plan wel zou werken. Steegh antwoordde dat er een beter model is gebruikt bij de berekeningen en uitvoerig is gesproken met omwonenden. Tijdens een bewonersavond is geopperd het verkeer naar de Morsweg gedoseerd toe te laten vanaf het kruispunt Schipholweg – Dr. Plesmanlaan. Op zich lost dit niets op aan de verkeersafwikkeling, maar wel aan de verkeers- en milieuhinder in de Morsweg. Dit wordt onderzocht. Bij het ontwikkelen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan zal een duurzame oplossing worden gezocht voor het kruispunt. Omdat hierop nog lang gewacht moet worden, is gekozen voor deze tijdelijke oplossing.

Voor de eerste herinrichting moesten automobilisten die vanaf de Churchilllaan linksaf naar de Rijnzichtbrug wilden, het rechtdoorgaande verkeer vanuit het Noordeinde voor laten gaan. Het autoverkeer dat richting stad wilde rijden, reed voorbij de wachtende auto over de fietsstrook. Dit werd onmogelijk gemaakt bij de herinrichting. Hierdoor bleek echter in de praktijk de capaciteit van het kruispunt onvoldoende te zijn geworden. Om de files te verminderen zijn de verkeerslichten nu uitgeschakeld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×