Voorlichtingsavond over nierproblemen 55-plussers

Woensdag 18 april komt de Nierstichting voorlichting geven in het Servicepunt Top Naeffstraat 1 in de Stevenshof. De voorlichting is speciaal gericht op 55 plussers. U wordt geïnformeerd over het werk van de nierstichting en over de specifieke problemen die er bestaan bij senioren op het gebied van de nieren. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen! De zaal is open om 19.00 uur, de voorlichting start om 19.30 uur in Servicepunt Stevenshof, Top Naeffstraat 1 te Leiden.

Voor aanmelding en nadere informatie over de avond kunt u contact opnemen met Karin Verheij via tel: 071-707 42 00. Toegang is gratis

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×