College kan weinig doen tegen versnacking binnenstad

Het College van B & W zegt weinig mogelijkheden te hebben om de zogenaamde versnacking van de binnenstad tegen te gaan. Het College was als gevolg van een motie van de gemeenteraad verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om paal en perk te stellen aan mogelijk ontsierende horecabedrijven in het centrum. De Gemeente heeft hier echter geen dwingende instrumenten voor. Wel kan door middel van overleg en bij het geven van vrijstellingen gekeken worden of de negatieve spiraal omgebogen kan worden.  

In een brief aan de raad wordt uitgelegd dat het College weinig mogelijkheden ziet om de versnacking een halt toe te roepen. De gemeente kan slechts in zeer lichte mate sturend optreden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×