De heren Cuvelier, Hollebeek en Massaar met het zojuist ontvangen predikaat 'Kern met Pit'.

College bezoekt Haagwegkwartier

Het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden heeft gisteren een bezoek gebracht aan het Haagwegkwartier noord en zuid, Boshuizen en de Coebel. In korte tijd werd kennis gemaakt met de wijken, diverse instellingen en organisaties en met de wijkbewoners. Het bezoek startte met een fietstocht door de wijken, daarna bezocht het college speeltuinvereniging Westerkwartier, waar wijkbewoners en mensen die in de wijk werken vragen konden stellen. Ook ging men langs bij o.a. het Da Vinci-college, voetbalvereniging FC Boshuizen en bij de moskee in het ROC-gebouw aan de Ter Haarkade.

Bovendien werd een bezoek gebracht aan de buurtontmoetingsplek Zuidhoven. Hier kon o.a. wethouder John Steegh de ‘Kern met Pit’-prijs bewonderen die de bewonersgroep Buurtoverleg Zuidhoven van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij heeft ontvangen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×