Bodemsanering deel van Zijlsingel

De bodem van een deel van de Zijlsingel, ter hoogte van huisnummer 36, zal worden gesaneerd. Dat heeft het College van B & W dinsdag besloten. Jarenlang is op de plek waar nu garage De Wit staat olie, accuzuur en dergelijke de bodem ingesijpeld en dat begint zich nu langzamerhand te verspreiden naar nabijgelegen panden en het water van de Zijlsingel. Hoog tijd voor actie dus, hoewel bodemsanering niet spoedeisend geacht wordt. Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid. De gemeente had al eerder besloten dit probleem aan te pakken als er zich een geschikte gelegenheid voordeed. Deze doet zich nu voor omdat de Zijlsingel heringericht wordt. Met de bodemsanering is voor de gemeente een bedrag gemoeid van 385.000 euro.

Met de bewoners zijn gesprekken gevoerd door milieuwethouder John Steeg. Volgens de gemeente ze zijn allemaal precies op de hoogte van wat er precies gaat gebeuren. Er komen onder andere bodemafsluiters in de kruipruimten van de woningen omdat enige schadelijke gasvorming niet uit te sluiten valt.

Ook van andere plekken in Leiden is bekend dat de bodem verontreinigd is. Steegh zei dat de gemeente goed in kaart heeft gebracht wat die plekken zijn en noemt de kans klein dat zich nog verrassingen zullen voordoen. Ook op die plekken zal de bodem worden gesaneerd als de mogelijkheid zich voordoet.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×