Asbest aangetroffen bij bouwplaats Lammenschans

Bij het Lammenschanspark is tijdens werkzaamheden asbest aangetroffen in de bodem. Het werk is stilgelegd, maar er bestaat geen gevaar voor de gezondheid van omwonenden. Het gebied ten zuiden van station Lammenschans wordt bouwrijp gemaakt voor de nieuwbouw van onder andere ROC Leiden. Vooraf is onderzoek gedaan naar gevaarlijke stoffen in de bodem, maar toen werd niets verdachts gevonden.

In de grond zijn stukken gebroken asbestplaat aangetroffen. De komende week wordt het gebied afgezet en worden de voorbereidingen getroffen om de asbestverontreiniging te saneren. Eind mei wordt begonnen met het verwijderen van het asbest. Dit zal twee tot drie weken duren. Pas daarna wordt het bouwrijp maken van het gebied weer voortgezet. Er bestaat geen gevaar voor de directe omgeving, omdat dit hechtgebonden asbest is dat niet kan overwaaien.

Hechtgebonden
Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gebonden aan een andere stof, meestal cement of lijm. Bekende voorbeelden zijn golfplaten en eterniet wandplaten. Deze platen kunnen beschadigd raken. Hierbij kunnen kleine asbestvezels vrijkomen die schadelijk zijn als ze zich in de longen vastzetten. Bij het onderzoek zijn geen losse asbestvezels in de bodem aangetroffen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×