Ontwerp en bouw een eigen shelter

Kinderen van 4 tot 16 jaar kunnen in het kader van het Salix Slingerproject gedurende drie zondagen deelnemen aan workshops die betrekking hebben op het ontwerpen en bouwen van een eigen shelter. Deze workshops worden mede georganiseerd door Atelier K2 en het RAP Architectuurcentrum. Tijdens de eerste workshop die gepland is op 13 mei, maken de deelnemers een maquette van hun shelter. Dat doen zij onder leiding van kunstenares Ludy Feijen, die ook tijdens de andere workshops de nodige ondersteuning biedt. Op 3 juni gaan de kinderen hun plannen in de praktijk brengen door de shelters op het Salixterrein daadwerkelijk te bouwen. Zij worden hierbij begeleid door een aantal volwassenen. Filmmaker Michiel Keller zal het hele bouwproces filmen. Gedurende de laatste bijeenkomst op 10 juni, worden de kinderen en hun bouwwerken betrokken bij een groot toneelspel, geleid door acteur Michel de Bakker.

Alledrie de workshops vinden in en rond bezoekerscentrum het Reigersbos in Polderpark Cronesteyn plaats en duren van 11.00 tot 13.00 uur. Deelname aan één workshop kost 6 euro en deelname aan de hele serie kost slechts 15 euro. Belangstellenden kunnen voor Aanmelding en informatie terecht bij: Atelier K2, Petra van Trigt: 06-53593200.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×