Samenwerking Leiden en Leiderdorp laat te wensen over

De vorig jaar toegezegde samenwerking tussen de verkeerswethouders van Leiden en Leiderdorp werkt niet zoals beoogd. De samenwerking was bedoeld om verkeersmaatregelen en wegopbrekingen onderling beter op elkaar af te stemmen. Nu is echter op maandag zowel begonnen met de asfaltering van de Hoge Rijndijk door de gemeente Leiden en ligt er tegelijkertijd ook één rijstrook van de Leiderdorpse Engelendaal opengebroken.

Verkeer van en naar de A4 loopt hier in de spitsuren behoorlijk vast.

De samenwerking was opgezet omdat Leiden zonder Leiderdorp daarin te kennen de Lage Rijndijk tot eenrichtingsverkeer bombardeerde en Leiderdorp eenzijdig verkeersmaatregelen nam op de Van der Valk Boumanweg. Wel overleggen beide verkeerswethouders intensief over de Ringweg-Oost, waarbij de Kanaalweg op termijn doorgetrokken wordt naar Zijldijk of Sumatrastraat.

Leiden Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×